Forskning om Förstärkt Komet

Studie 1 (Uppsats 2006). Ett antal familjer som deltog i Förstärkt Komet jämfördes med familjer med motsvarande situation som deltog i en föräldrainsats inom barnpsykiatrin. Länk till uppsats...

Studie 2 (Rapport 2009). Familjer inom socialtjänsten. Länk till rapport...