Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om Föräldrawebben

Randomiserad studie av Föräldrawebben 2019

Titel: A Pilot Randomized Controlled Trial of Internet-Delivered Parent Training for Parents of Teenagers
Författare: Ata Ghaderi, Christina Kadesjö, Annika Björnsdotter och Pia Enebrink

Hur genomfördes studien?

Föräldrar i 75 familjer till ungdomar (12-18 år) slumpades till Föräldrawebben eller väntelista. Familjerna följdes upp efter programmet och efter 6 och 9 månader. 

Vad visade studien?

Föräldrar rapporterade höga nivåer av nöjdhet med programmet och 74% genomförde alla avsnitt. Föräldrar som genomfört Föräldrawebben visade större förbättringar jämfört med väntelista på mått av ungdomens utagerande beteende, emotionella symtom och kamratrelationer, konflikter och värme i familjen samt föräldrars nivåer av stress och depression. Inga skillnader mellan grupperna på mått av föräldrabeteenden fanns. Förbättringar höll i sig vid uppföljningsmätningar.