Forskning om iKomet

Enebrinks studie

Högströms uppföljning

Family check-up-studien

Pågående projekt 1. Implementering och spridning av iKomet. Klicka här för att läsa mer...

Pågående projekt 2. Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri. Klicka här för att läsa mer...

Pågående projekt 3. Tillämpning av iKomet för barn med ADHD-diagnos.