Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Forskning om Komet för föräldrar (12-18 år)

Pågående projekt

Implementering och spridning av Komet och ABCKlicka här för att läsa mer.

Studie av Komet 12-18 och andra föräldrastödsprogram för ungdomar 2018

Titel: Parenting programs during adolescence: Outcomes from universal and targeted interventions offered in real-world settings
Författare: Elin K. Alfredsson, Valgeir Thorvaldsson, Ulf Axberg och Anders G. Broberg

Målet med studien var att undersöka kort och långsiktiga utfall av fem olika gruppbaserade föräldrastödsprogram när de erbjuds föräldrar till barn i åldrarna 10-17 år. 315 föräldrar som deltog i ett av föräldrastödsprogrammen (Active Parenting, COPE, Connect, Komet, Leadership training for parents of teenagers (LFT)) besvarade frågeformulär vid tre tillfällen (innan och efter insatsen samt efter ett år). Frågorna gällde föräldrastil, föräldrarnas mentala hälsa, familjeklimat och ungdomarnas mentala hälsa.

Resultaten visade små till måttliga förändringar i nästan alla utfallsvariabler i alla program. Överlag var förändringarna störst för de föräldrar som deltog i Komet, både kort och långsiktigt. Inga väsentliga skillnader i förändring sågs mellan de andra programmen. Resultaten stödjer den allmänna effektiviteten av föräldrastödsprogram för föräldrar till ungdomar.


Studie av Komet 12-18 2015

Titel: Parent Programs for Reducing Adolescent’s Antisocial Behavior and Substance Use: A Randomized Controlled Trial
Författare: Camilla Jalling, Maria Bodin, Anders Romelsjo, Håkan Källmén, Natalie Durbeej och Anders Tengström

237 ungdomar i åldrarna 12-18 år och deras föräldrar tilldelades ett av två föräldrastödsprogram i grupp eller väntelista (kontrollgrupp). Studien genomfördes inom socialtjänsten. Programmen var det nio veckor långa Komet 12-18 år eller ParentSteps, som löper under sex veckors tid. Måtten var antisocialt beteende, substansbruk, brottslighet och psykosocial dysfunktion. Ungdomar och föräldrar svarade på frågor innan insatsen och efter 6 månader.

Ungdomarnas antisociala beteenden minskade över studiens tid men förändringen i väntelistegruppen var lika stor som i behandlingsgrupperna förutom på mått av droganvändning. Oddsen för att använda illegala droger var högre för de ungdomar vars föräldrar deltog i någon insats. Detta bör dock tolkas med försiktighet av flera anledningar. Bland annat skriver författarna att utvecklingen i den obehandlade kontrollgruppen kan vara ett resultat av felaktig mätning. Komet för ungdomar innehåller många evidensbaserade komponenter, precis som programmet för yngre barn som har visats ge mycket goda effekter.