Forskning om Komet för föräldrar (3-11 år)

Studie 1 (Uppsats 2004). Drygt 30 familjer slumpades till Komet 3-11 eller till väntelista. Föräldrarna som deltog i Komet upplevde stora förbättringar i form av mindre konflikter och bråk med barnen jämfört med väntelistan. Föräldrarnas sätt att samspela med barnen förändrades också tydligt. Länk till uppsatsen...

Studie 2 (Publicerad studie 2010). Knappt 160 familjer slumpades till Komet 3-11, självstudier av Komet-materialet eller väntelista. Direkt efter insatsen hade mängden bråk och konflikter minskat stort i Komet-grupperna jämfört med väntelistan. Vid uppföljningen 10 månader senare fann man att dessa effekter höll i sig. Föräldrarna som hade arbetat självständigt med Komet-materialet upplevde också förbättringar, dock i något mindre omfattning än föräldrarna som deltog i grupp. Länk till studien...

Studie 3 (Publicerad studie 2016). Knappt 1000 familjer som slumpades till att delta i Komet 3-11, ett annat föräldrastödsprogram (De otroliga åren, COPE eller Connect) eller väntelista. Effekterna av dessa program utvärderades först efter 6 månader. Då fann man relativt stora positiva effekter för samtliga insatser jämfört med väntelistan. Det var ungefär samma resultat oavsett program, men något mindre förbättringar i Connect. Denna skillnad hade försvunnit när man följde upp effekterna efter två år. Då visade samtliga program samma effekt. Länk till studien...

Pågående projekt. Implementering och spridning av Komet/ABC. Klicka här för att läsa mer...