Forskning om Komet för lärare

Studie 1 (Publicerad studie 2011). Drygt 100 elever med utagerande problem och deras lärare deltog. Länk till studie...

Studie 2 (Rapport 2011). Systematiska fallstudier av ett antal elever vars lärare deltog i Komet. Länk till rapport...

Studie 3 (Avhandling 2012). Avhandling där studie 1 ovan ingår. I avhandlingen redovisas även en annan studie där...

Studie 4 (Uppsats 2005). Kort version av Komet för lärare. Länk till uppsats...