Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till barn i åldern 11-17 år. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 5-7 veckor tillgång till en webbportal där de går igenom en kurs med olika avsnitt som tar upp hur man kan stärka relationen till sin tonåring och hur man kan hantera vanliga utmaningar.

Programmet har tidigare prövats i en studie med positiva resultat. Studien håller på att publiceras och så snart det är gjort kommer resultaten att presenteras här.

För närvarande sker ingen spridning av Föräldrawebben i reguljära verksamheter. När programmet har utvärderats i ännu en studie kan detta komma att bli aktuellt. Just nu finns ingen sådan studie inplanerad.