Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till barn i åldern 11-17 år. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 5-7 veckor tillgång till en webbportal där de går igenom en kurs med olika avsnitt som tar upp hur man kan stärka relationen till sin tonåring och hur man kan hantera vanliga utmaningar.

Programmet har tidigare prövats i en studie med preliminärt positiva resultat. Studien håller på att publiceras och så snart det är gjort kommer resultaten att presenteras här.

Nu startar en nu studie av programmet. Studien riktar sig till föräldrar i hela Sverige med barn i åldern 11-17 år som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap. Man behöver inte uppleva några särskilda problem eller svårigheter för att delta. Klicka här för mer information och anmälan...

Ansvarig forskare: Ata Ghaderi (ata.ghaderi@ki.se).