Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Material som används i iKomet-projektet

Lathund hempsykologi

Material för utbildning av behandlare

Nedan finns material instruktionsfilmer som samordnare kan använda i utbildning av behandlare.

Behörighetsnivåer i iKomet

I iKomet finns tre behörighetsnivåer:

 • User - User är en kursdeltagare som går igenom iKomet, dvs. en förälder.
 • User admin - En user admin kallas också behandlare eller familjeguide och är alltså den som har direkt kontakt med föräldrarna. En user admin kan lägga in föräldrar, men enbart se och kommunicera "sina egna" föräldrar i systemet.
 • Course admin - En course admin är en samordnare/administratör som ansvarar för utbildning av behandlare lokalt. En course admin kan lägga in både behandlare och föräldrar i systemet. Course admins kan se och administrera alla föräldrar som hör till samma kommun/organisation (t ex alla föräldrar i Stenungsunds kommun).
Material för utbildning av webbehandlare

På länken www.ipsykologi.se/ikomet-alla-avsnitt finns ett dokument som innehåller samtliga iKomet-avsnitt. Innehållet i iKomet är därmed åtkomligt utan att behöva logga in. Länken kan ges till föräldrar efter avslutad iKomet-kurs. Det går även att ladda ner dokumentet till en fil som kan ges till föräldrar/behandlare. Klicka på "file" uppe till vänster -> "download" -> välj önskat format för nedladdning.

Material för utbildning av webbehandlare
 • Klicka här för att ladda ner en powerpoint som administratörer kan använda vid utbildning av behandlare. Det ligger förklarande text under bilderna för att göra det lättare att berätta om dem.
 • Kom ihåg: avsätt tid under utbildningen till att behandlarna svarar på enkäten som nämns i stycket ovan.
Material från administratörsutbildningen
 • Klicka här för att ladda ner Martins slides från senaste utbildningen (PDF).
 • Klicka här för att ladda ner bilderna Maria Lalounis slides om att behandla över internet, från utbildningen 191016 (PDF).
Guide för behandlare

Här finns en guide med råd till behandlare, som t ex innehåller tips om kommunikation med föräldrar via textmeddelanden. I guiden finns också ett avsnitt om forskning som just nu är inaktuellt. När nya rutinen för forskning är klar kommer avsnittet att uppdateras.

 • Klicka här för att ladda ner guiden
 • Klicka här för att ladda ner ett worddokument med svarstexterna från guiden och plats att skriva in sina egnaFilm 1: Lägga in ny behandlare i systemet (inget ljud)


Film 2: Lägga in förälder i systemet (inget ljud)

Filmen visar hur det ser ut när en behandlare (user admin) lägger in en ny förälder. Då blir behandlaren automatiskt administratör åt föräldern i fråga. När en samordnare (course admin) lägger in en förälder i systemet måste hen också ange vilken behandlare som ska vara administratör (om det finns flera i kommunen/organisationen).


Film 3: Tilldela avsnitt till förälder (inget ljud)

När en förälder har blivit inlagd i systemet behöver behandlaren eller samordnaren också tilldela avsnitt. Filmen visar hur det går till. I filmen anges datum då varje avsnitt ska bli tillgängligt. Det är upp till behandlaren/verksamheten att avgöra vad som är lagom lång tid mellan avsnitten, men i filmen framgår ett förslag (med lite längre tid efter avsnitt 4).


Film 4: Följa upp avsnitt som förälder har gjort (inget ljud)

I denna film visas kort hur behandlare kan följa upp avsnitt som föräldrar har gjort. I filmen framgår hur behandlaren fått två notiser, som dyker upp varje gång en förälder är klar med ett avsnitt. På en av notiserna står det "ÅTGÄRD KRÄVS", vilket syftar på att en behandlare kan tilldela ett nytt avsnitt. Men om behandlaren redan har ställt in ett datum när nästa avsnitt ska bli tillgängligt, så krävs alltså ingen särskild åtgärd här. Filmen visar vidare hur behandlaren kan gå igenom förälderns svar från avsnitten, där det förstås är särkilt angeläget att titta på svar som handlar om vilka hemuppgifter föräldern vill göra (eller har gjort).


Film 5: Följa upp avsnitt (längre version)

I denna film visas också hur behandlare kan följa upp avsnitt som föräldrar har gjort, men filmen är lite längre och med ljud.


Film 6: Skicka meddelanden

I denna film visas hur behandlare skickar och tar emot meddelanden med föräldrar.


Film 7: Ändra uppgifter för användare

I filmen visas hur uppgifter, som till exempel mobilnummer eller lösenord, kan ändras för användare.


Film 8: Byta behandlare

I filmen visas hur samordnare (course admins) kan byta behandlare för föräldrar, vilket till exempel kan vara nödvändigt om en ska vara ledig en tid.


Film 9: Ta bort behandlare

I filmen visas hur samordnare (course admins) helt kan ta bort behandlare, vilket till exempel är nödvändigt om en behandlare slutar på arbetsplatsen.


Film 10: Hantera användare som inte kan logga in

Om en behandlare eller förälder inte lyckas logga in i systemet är en första åtgärd att testa att kontrollera mobilnummer, e-post och ev. ge nytt lösenord (se film 7 ovan). I denna film diskuteras detta problem.

Informationsmaterial

Information för verksamheten om iKomet och forskningsprojektet

 • Klicka här för att ladda ner ett schema över vad organisationen, administratörer, behandlare och föräldrar behöver göra innan ni är redo att börja använda iKomet och under det löpande arbetet.
 • Klicka här för att ladda ner information om bestämmelser kring regionala samarbeten, dvs om flera kommuner/organisationer vill gå ihop och erbjuda iKomet tillsammans.
 • Klicka här för att ladda ner ett dokument med frågor och svar.

pappa-barn-dansar.jpg#asset:9631