Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Administratörsutbildning iKomet


Här finns en heltäckande utbildning för administratörer i iKomet. Filmklippen är mellan 10-20 minuter långa och är tagna från en heldagsutbildning vi anordnar varje år.

Utbildningen är indelad i följande delar:

1. Introduktion till iKomet
2. Lägga in behandlare
3. Lägga in kursdeltagare
4. Tilldela avsnitt till föräldrar
5. Skicka meddelanden
6. Logga in som förälder
7. Uppföljning av avsnitt
8. Ändra uppgifter hos användare
9. Anonymisera användare
10. Ta fram rapporter och statistik
11. Utbildning av behandlare
12. Behandlarkommunikation
13. Vad innehåller iKomet? Översikt av kursinnehåll

Åhörarkopior hittar ni här.


1. Introduktion till iKomet

2. Lägga in behandlare

3. Lägga in kursdeltagare
4. Tilldela avsnitt till föräldrar

5. Skicka meddelanden

6. Logga in som förälder

7. Uppföljning av avsnitt

8. Ändra uppgifter hos användare

9. Anonymisera användare

10. Ta fram rapporter och statistik

11. Utbildning av behandlare

12. Behandlarkommunikation

13. Vad innehåller iKomet? Översikt av kursinnehåll