Material för gruppledarutbildningar

Nedan finns powerpoints och annat material som tidigare använts i gruppledarutbildningar som PLUS i Stockholm har hållit. Dessa kan användas fritt, men behöver modifieras efter lokala förhållanden och uppdateras i vissa delar, då KI numera ansvarar för förvaltning och material i landet (förutom Stockholms stad). 

Powerpoint-filer för utbildningsdagarna på gruppledarutbildningen i ABC

Exempel på information och schema till gruppdeltagarna inför utbildningen
  • Klicka här för att ladda ner instruktörsguiden. Guiden innehåller bland annat agendor och förslag på innehåll till handledningsträffarna samt mycket annan viktig information om exempelvis rollen som föreläsare, rekrytering och certifiering.
Implementeringsguide
Utvärdering av utbildningsdagarna

Material till certifiering av gruppledare

Kriterier för certifiering
Ladda ner kriterier för certifiering här

Instruktioner till filmuppgift som gruppledarna ska genomföra under utbildningen
Ladda ner filmuppgift här (Observera att du själv får fylla i mailadress och deadline sist i dokumentet innan du kopierar det till gruppledarna)

Färdigheter för instruktörer och gruppledare
Ladda ner listan här

Inlämningsuppgift till gruppledarna "Fem gånger mer kärlek"
Ladda ner uppgiften här

Certifieringsintyg gruppledarutbildning
Ladda ner intyget här