Material för föräldrar

Föräldramanual Komet 12-18 år på svenska (uppdaterad version mars 2017)
Klicka här för att titta i manualen
Klicka här för att ladda ner och skriva ut manualen Denna sida ska bara vara öppen för instruktörer

Föräldramanual Komet 12-18 år på svenska (gammal version)
Klicka här för att titta i manualen
Klicka här för att ladda ner och skriva ut manualen Denna sida ska bara vara öppen för instruktörer

För övrigt material till träffarna, se gruppledarmaterial.

Intyg till föräldrar och filmer ska också finnas här.