Material för föräldragrupper

Material för gruppledare

Gruppledarmanual Komet 3-11 år på svenska
Klicka här för att titta i manualen
Klicka här för att ladda ner och skriva ut manualen. Gäller instruktörer och samordnare, gruppledare kan endast läsa den i webbläsaren.

Material för marknadsföring och rekrytering

Rekryteringsmaterial
Tips för rekrytering av föräldrar
Intervjuguide
Telefonintervju med föräldrar
Att tänka på när man skapar en föräldragrupp

Foldrar
Andra kommuner/landsting/organisationer får använda Stockholms stads foldrar och redigera genom att lägga in en egen logga. ABC/Komet- och Stockholms-loggorna måste dock finnas kvar. Det är även okej att lägga till kontaktuppgifter men inte ändra något annat. Ett sätt är att klistra på ett klistermärke med kontaktuppgifter.

Rekryteringsfolder
Information kring användning av PLUS logotyper 
Komet-logga Får endast användas som hänvisat i ovanstående PDF