Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Information till föräldrar

Från och med våren 2017 ansvarar sektionen för psykologi på Karolinska institutet (KI) för förvaltning av programmen Komet, ABC och Tryggare barn. Det gäller hela Sverige förutom Stockholms stad, där kommunen själv fortfarande ansvarar för detta. Förvaltningen sker inom ramen för ett forskningsprojekt där vi kommer att undersöka hur väl kvalitén på programmen håller när de sprids och används i landet.


Pågående forskningsprojekt

I studien jämförs effekterna av Komet och ABC beroende på vilken utbildning gruppledarna fått. Om de antingen blivit utbildade innan KI tog över förvaltningen, eller om de utbildats genom den metod KI nu använder, en så kallad "training-of-trainers"-modell. Istället för att KI arrangerar utbildningar av gruppledare (de som håller föräldragrupper) centralt på en plats kommer instruktörer utbildas. Dessa kan i sin tur arrangera gruppledarutbildningar runtom i hela Sverige. I projektet följs det upp och utvärderas hur kvalitén och effekten påverkas när programmen sprids på detta sätt, som möjliggör att lokal kompetens och kapacitet kan stärkas. Mer information om studier/forskning finns under rubriken "Forskning".


Information om Komet och ABC

Komet (Kommunikations METod) är ett föräldrastödsprogram som utvecklats av Stockholms stad. Programmet innehåller gruppträffar som leds av två certifierade gruppledare. Komet finns i en version för barn i åldrarna 3-11 år om 11 träffar och en version för tonåringar, 12-18 år, om 9 träffar.

Klicka här för att läsa mer om Komet.

ABC (Alla Barn i Centrum) är ett universellt föräldrastödsprogram om fyra gruppträffar som syftar till att främja barns utveckling genom fokus på föräldrar och familjerelationer.

Klicka här för att läsa mer om ABC.Du_ar_det_finaste.png#asset:3349

Vill du gå en föräldragrupp?

Då kan du vända dig till kontaktpersonen där du bor, eller i en närliggande kommun. Listor över kontaktpersoner i landet kommuner finner du på sidorna nedan. Det är inte säkert att alla dessa kommuner har en aktiv verksamhet med ABC och Komet-grupper.


ABC

Lista över kontaktpersoner
Annonser för föräldragrupper


Komet 3-11 år

Lista över kontaktpersoner
Annonser för föräldragrupper


Komet 12-18 år

Lista över kontaktpersoner
Annonser för föräldragrupper