Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Information till föräldrar

Våren 2017 tog sektionen för psykologi på Karolinska institutet (KI) över förvaltning av programmen Komet och ABC från Stockholms stad. Det gäller hela Sverige förutom Stockholms stad, där kommunen själv fortfarande ansvarar för detta. Förvaltningen sker inom ramen för ett forskningsprojekt där vi undersöker hur väl kvalitén på programmen håller när de sprids och används i landet. Om du är förälder som vill gå en föräldragrupp vänder du dig till kontaktpersonen för Komet eller ABC i din kommun. Mer information finns längre ner på denna sida. 


Pågående forskningsprojekt

Just nu pågår forskning av Komet och ABC på Karolinska institutet. I studien utvärderas hur programmens kvalitet och effekter påverkas när gruppledare får olika slags utbildning. Studien är nödvändig för att programmen ska kunna finnas kvar och användas i landet, då projektet möjliggör det för KI att förvalta programmen. För dig som är förälder innebär studien att besvara ett formulär före respektive efter att du deltar i en föräldragrupp. Vi uppskattar era svar på frågorna väldigt mycket - de gör stor skillnad för forskningen. Med hjälp av frågorna kan vi besvara viktiga frågor om hur föräldrastöd fungerar i reguljära verksamheter. Mer information om studier/forskning finns under "Forskning".


Information om Komet och ABC

Komet (Kommunikations METod) är ett föräldrastödsprogram som utvecklats av Stockholms stad. Programmet innehåller gruppträffar som leds av två certifierade gruppledare. Komet finns i en version för barn i åldrarna 3-11 år om 11 träffar och en version för tonåringar, 12-18 år, om 9 träffar.

Klicka här för att läsa mer om Komet.

ABC (Alla Barn i Centrum) är ett universellt föräldrastödsprogram om fyra gruppträffar som syftar till att främja barns utveckling genom fokus på föräldrar och familjerelationer.

Klicka här för att läsa mer om ABC.Du_ar_det_finaste.png#asset:3349

Vill du gå en föräldragrupp?

Då kan du vända dig till kontaktpersonen där du bor, eller i en närliggande kommun. Listor över kontaktpersoner i landets kommuner finns på sidorna nedan. Det är dock inte säkert att alla kommuner på listorna har en aktiv verksamhet med föräldragrupper.


ABC

Lista över kontaktpersoner
Annonser för föräldragrupper


Komet 3-11 år

Lista över kontaktpersoner
Annonser för föräldragrupper


Komet 12-18 år

Lista över kontaktpersoner
Annonser för föräldragrupper