Information till föräldrar

Här kommer det finnas lite mer information om vad ABC och Komet är riktat till föräldrar (dvs. vad programmen innehåller och hur de går till).

Info om studier/forskning finns ej här, utan under huvudrubriken "Forskning".

Vill du gå en föräldragrupp? Då kan du vända dig till kontaktpersonen där du bor, eller i en närliggande kommun. En lista över kontaktpersoner i landet kommuner finner du här.