Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Material för gruppledarutbildningar

Nedan finns powerpoints och annat material som tidigare använts i gruppledarutbildningar som PLUS i Stockholm har hållit. Dessa kan användas fritt, men behöver modifieras efter lokala förhållanden och uppdateras i vissa delar, då KI numera ansvarar för förvaltning och material i landet (förutom Stockholms stad). 

Powerpoint-filer för utbildningsdagarna på gruppledarutbildningen i ABC

Powerpoint-presentation av ABC 
En genomgång av ABC som kan användas för att rekrytera föräldrar på föräldramöten eller presentera för chefer och kollegor på den egna arbetsplatsen. Hänvisas till på s.9 i presentationen för introduktionsdagen.

Exempel på information och schema till gruppdeltagarna inför utbildningen
  • Klicka här för att ladda ner instruktörsguiden. Guiden innehåller bland annat agendor och förslag på innehåll till handledningsträffarna samt mycket annan viktig information om exempelvis rollen som föreläsare, rekrytering och certifiering.
Implementeringsguide
Utvärdering av utbildningsdagarna

Rutiner för mätning

I studien besvarar föräldrar och gruppledare frågorna nämnda nedan. Frågorna är väldigt viktiga för studien och ger ett nödvändigt underlag för att bedriva den forskning som möjliggör den fortsatta förvaltningen av programmen.

Föräldrarna
Föräldrarna besvarar en enkät före respektive efter föräldragruppen.

Det är bra att arbeta in en rutin för att få in föräldrarnas svar. I regel besvaras frågorna på första och sista träffen (träff 4 i ABC). Föräldrarna kan också fylla i den hemma om de inte närvarar.

Gruppledarna

Gruppledarna besvarar frågor efter avslutad gruppledarutbildning. Även gruppledare som utbildades innan studien påbörjades besvarar frågorna, och man får då försöka minnas så gott det går hur man upplevde gruppledarutbildningen. Om du har gått flera utbildningar får du besvara enkäten igen (en enkät för varje utbildning).

  • Klicka här för att komma till enkäten som används i studien.

Valfritt (ej forskning): en längre utvärdering

Om ni instruktörer vill kan ni välja att även använda en längre enkät för att utvärdera gruppledarutbildningen. Den skickas inte in till KI utan är bara för er skull. Enkäten nämnd ovan som är till för forskningen behöver ändå fyllas i.

Material till certifiering av gruppledare

Material som vi använder i studien/på instruktörsutbildningen på KI.

Kriterier för certifiering
Ladda ner kriterier för certifiering här

Instruktioner till filmuppgift som gruppledarna ska genomföra under utbildningen
Ladda ner filmuppgift här (Observera att du själv får fylla i mailadress och deadline sist i dokumentet innan du kopierar det till gruppledarna)

Färdigheter för instruktörer och gruppledare
Ladda ner listan här

Inlämningsuppgift till gruppledarna "Fem gånger mer kärlek"
Ladda ner uppgiften här

Certifieringsintyg gruppledarutbildning
Ladda ner intyget här


Extramaterial från PLUS

Material som generellt sett inte används i studien/på KI, men som är ok att använda om man vill.

Filmuppgift
Ladda ner filmformulär basfärdigheter här

Färdigheter för instruktörer och gruppledare
Ladda ner skattningsmatris basfärdigheter här

Presentationer och material från instruktörsutbildningen

Presentationer från instruktörsutbildningen

Dag 1 - Praktiska frågor
Dag 1 - Teori och forskning (även från dag 2)
Dag 1 - Instruktörsrollen
Dag 2 - Presentationsteknik
Dag 4 - Avslutande uppföljning med teori


Certifiering

Uppladdning av filmer för handledning och certifiering

  • Klicka här för att ladda upp filmer på ett säkert sätt som din handledare ska titta på inför handledning och certifiering.


Material för hemskrivningen

Bokkapitel

Studier ABC

Studier om Komet 3-11

Studier om Komet 12-18

Studier om iKomet

Material för att bedriva ABC

Överenskommelse ABC-verksamhet
Nedan följer ett exempel på överenskommelser med verksamheter som vill bedriva ABC-verksamhet (exempelvis förskolor). Det är framförallt ett stöd för att förankra vad som krävs i form av resurser och tid när man ska arbeta med ABC. Det är skapat av professionella i Botkyrka men kan användas av andra instruktörer och samordnare.

Klicka här för att läsa dokumentet.