Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Material för gruppledarutbildningar


Nedan finns powerpoints och annat material som tidigare använts i gruppledarutbildningar som PLUS i Stockholm har hållit. Dessa kan användas fritt, men behöver modifieras efter lokala förhållanden och uppdateras i vissa delar, då KI numera ansvarar för förvaltning och material i landet (förutom Stockholms stad). 

Powerpoints till utbildningsdagarna

Dagordningar och förslag på innehåll till handledningsträffar
Exempel på informationsbrev och schema till gruppledarutbildning
Tips om att lära ut Komet
  • Denna guide för instruktörer i ABC kan delvis även vara användbar för instruktörer i Komet. I guiden finns bland annat tips om hur man föreläser, handleder och arbetar med rekrytering/implementering av föräldrastödsprogram.
Utvärdering av utbildningsdagarna

Mätning i forskningen

I studien besvarar föräldrar och gruppledare frågorna nämnda nedan. Frågorna är väldigt viktiga för studien och ger ett nödvändigt underlag för att bedriva den forskning som möjliggör den fortsatta förvaltningen av programmen.

Föräldrarna
Besvarar en enkät före respektive efter föräldragruppen. Detta görs på första och sista träffen. Föräldrarna kan också fylla i den hemma om de inte närvarar.

Gruppledarna
Gruppledarna besvarar frågor efter avslutad gruppledarutbildning. Även gruppledare som utbildades innan studien påbörjades besvarar frågorna, och man får då försöka minnas så gott det går hur man upplevde gruppledarutbildningen. Om du har gått flera utbildningar får du besvara enkäten igen (en enkät för varje utbildning).

  • Klicka här för att komma till enkäten som används i studien.

Valfritt (ej forskning): en längre utvärdering

Om ni instruktörer vill kan ni välja att även använda en längre enkät för att utvärdera gruppledarutbildningen. Den skickas inte in till KI utan är bara för er skull. Enkäten nämnd ovan som är till för forskningen behöver ändå fyllas i.

Material till certifiering av gruppledare

Kriterier för cerifiering
Ladda ner kriterier för certifiering här

Instruktioner till filmuppgift som gruppledarna ska genomföra under utbildningen

• Gruppledarna spelar in sig själva på termin 2 (föräldragrupp 2)
• 30 minuter skickas in
• De ska uppfylla 4 av 6 basfärdigheter under dessa 30 min (se dokument nedan - första sidan)
• De tittar igenom själva innan de skickar filmen och markerar basfärdigheterna med tidsangivelser

Ladda ner filmuppgift här  (Observera att du själv får fylla i mailadress och deadline sist i dokumentet innan du kopierar det till gruppledarna)

Färdigheter för instruktörer och gruppledare
Ladda ner listan här

Hemtentamen till gruppledarna "Fem gånger mer kärlek"
Ladda ner hemtentan här

Certifieringsintyg gruppledarutbildning (i wordformat med möjlighet att ändra uppgifter som datum, ansvarig utbildare etc.)
Ladda ner intyget här

Presentationer och material från instruktörsutbildningen

Presentationer från instruktörsutbildningen

Dag 1 - Praktiska frågor
Dag 1 - Teori och forskning (även från dag 2)
Dag 1 - Instruktörsrollen
Dag 2 - Presentationsteknik
Dag 4 - Avslutande uppföljning med teori


Certifiering

Uppladdning av filmer för handledning och certifiering

  • Klicka här för att ladda upp filmer på ett säkert sätt som din handledare ska titta på inför handledning och certifiering.


Material för hemskrivningen

Bokkapitel

Studier ABC

Studier om Komet 3-11

Studier om Komet 12-18

Studier om iKomet