Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Material för gruppledarutbildningar

Nedan finns powerpoints och annat material som tidigare använts i gruppledarutbildningar som PLUS i Stockholm har hållit. Dessa kan användas fritt, men behöver modifieras efter lokala förhållanden och uppdateras i vissa delar, då KI numera ansvarar för förvaltning och material i landet (förutom Stockholms stad). 

Powerpoints till utbildningsdagarna

Dagordningar och förslag på innehåll till handledningsträffar

Exempel på informationsbrev och schema till gruppledarutbildning

Tips om att lära ut Komet

Instruktörsguide (ABC)

  • Denna guide för instruktörer i ABC kan delvis även vara användbar för instruktörer i Komet. I guiden finns bland annat tips om hur man föreläser, handleder och arbetar med rekrytering/implementering av föräldrastödsprogram.

Utvärdering av utbildningsdagarna

Material till certifiering av gruppledare

Kriterier för cerifiering
Ladda ner kriterier för certifiering här

Instruktioner till filmuppgift som gruppledarna ska genomföra under utbildningen

• Gruppledarna spelar in sig själva på termin 2 (föräldragrupp 2)
• 30 minuter skickas in
• De ska uppfylla 4 av 6 basfärdigheter under dessa 30 min (se dokument nedan - första sidan)
• De tittar igenom själva innan de skickar filmen och markerar basfärdigheterna med tidsangivelser

Ladda ner filmuppgift här  (Observera att du själv får fylla i mailadress och deadline sist i dokumentet innan du kopierar det till gruppledarna)

Färdigheter för instruktörer och gruppledare
Ladda ner listan här

Hemtentamen till gruppledarna "Fem gånger mer kärlek"
Ladda ner hemtentan här

Certifieringsintyg gruppledarutbildning (i wordformat med möjlighet att ändra uppgifter som datum, ansvarig utbildare etc.)
Ladda ner intyget här