Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Gruppledarutbildningar

Utbildningen till gruppledare omfattar 4-5 heldagar utspridda över en termin (ABC), eller två terminer (Komet). Varje förmiddag ägnas åt föreläsning och eftermiddagarna åt handledning.

Instruktörer kan klicka på knappen ovanför för att komma till ett formulär där man kan annonsera för kommande gruppledarutbildningar.

Nedan annonseras planerade gruppledarutbildningar i ABC och Komet runtom i landet. Detta är på intet sätt en komplett förteckning över planerade utbildningar, utan utgörs endast av annonser från instruktörer som valt att lägga upp informationen här.


Gruppledarutbildning i ABC

Utbildningen är öppen för alla att söka till, deltagare tas emot i mån av plats. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff.

Plats: Digitalt
Instruktörer: Inger Dahlberg och Elisabet Hillbratt
Verksamhet: ehpusselbitar.se
Startar: 18 mars 2022
Datum för utbildningstillfällena: 18 mars, 1 april, 22 april, 6 maj 2022
Anmälan: foraldrastod@hotmail.se eller ehpusselbitar.se 
Pris: 10 000 kr exkl moms
Sista anmälningsdag: 15 feb 2022

Innan första utbildningsdagen, 18 mars, behöver du marknadsföra och rekrytera till den föräldragrupp du leder under utbildning. Material till marknadsföring får du tillgång till när du anmäler dig till utbildningen.

Utbildning sker via Zoom eller Teams.

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Familjecentralen Tidaholm
Instruktörer: Veronika Karlsen
Verksamhet: Tidaholms kommun, Familjecentralen
Startar: 31 augusti 2022
Datum för utbildningstillfällena: 220831 -Introduktionsdag, 220907 -Träff 1, 220921 Träff 2, 221005- träff 3, 221019- Träff 4
Anmälan: veronika.karlsen@tidaholm.se , 0502-60 63 23
Pris: 10.000,- exl moms.
Sista anmälningsdag: 20220615

Anmälan är bindande men person kan bytas innan start. Max antal deltagare 8.

Gruppledarutbildning i ABC

Utbildningen är öppen för alla att söka till, deltagare tas emot i mån av plats. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff.

Plats: Lomma
Instruktörer: Bengt-Åke Olsson
Verksamhet: Familjefabriken AB
Startar: 2022-09-01
Datum för utbildningstillfällena: 2022-09-01 (Intro), 2022-10-13, 2022-10-27, 2022-11-10, 2022-11-24.
Anmälan: www.familjefabriken.com
Pris: 10 000 kr exkl moms
Sista anmälningsdag: 2022-08-19

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Digitalt - man kan delta oavsett var i landet man arbetar
Instruktörer: Petra Löfgren och Tomas Olofsson
Verksamhet: Kovra Malmö AB
Startar: introduktion 13/6 eller 15/8, kursstart 29 augusti
Datum för utbildningstillfällena: introduktion 13/6 kl.9-12 eller 15/8 kl. 9-12, övriga datum är 29/8, 12/9, 26/9, 10/10 alla dagar 9-16
Anmälan: https://kovra.se/anmalningsfor...
Pris: 10.000 ex. moms
Sista anmälningsdag: 1/8 -22

Vid frågor kontakta: info@kovra.se

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Gävle
Instruktörer: Britta Röcklinger
Verksamhet: Länsstyrelsen i Gävleborg
Startar: 8 september 2022
Datum för utbildningstillfällena: 8/9, 6/10, 20/10 och 10/11
Anmälan: britta@rocklinger.com   0730-96 00 55.  Anmälan görs via www.suderled.se
Pris: 10 000 kr exkl moms (mer info www.suderled.se)
Sista anmälningsdag: 9/8 2022

Deltagare från verksamheter inom Gävleborg har företräde, övriga i mån av plats.

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Borås
Instruktörer: Carina Einarsson och Susanne Stålhammar
Verksamhet: Carina Einarsson och Susanne Stålhammar
Startar: 14 oktober 2022
Datum för utbildningstillfällena: 14/10, 28/10,11/11 och 25/11
Anmälan: susanne.stalhammar@edu.boras.se
Pris: 11 000 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag:  14 september 2022

Anmälan är bindande men person kan bytas innan start. Grupper om 6-12 deltagare. 

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Leksand
Instruktörer: Jonas Rosling
Verksamhet: Familjeteamet,  Leksands kommun
Startar: tisdag 26/4 2022
Datum för utbildningstillfällena: 26/4 inroduktion, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11
Anmälan: jonas.rosling@leksand.se
Pris: 12000kr
Sista anmälningsdag:  14/4-2022

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Göteborg
Instruktörer: Britta Röcklinger
Verksamhet: Suderled AB. Mer information om utbildningen på www.suderled.se
Startar: 6 september 2022
Datum för utbildningstillfällena: 6/9, 4/10, 18/10 och 8/11
Anmälan: Britta Röcklinger britta@rocklinger.com 0730-96 00 55
Pris: 10 000 kr exkl moms + kursledarens reseomkostn. och kurslokal fördelat på alla deltagare 
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2022

Mer information: www.suderled.se

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Uddevalla
Instruktörer: Britta Röcklinger
Verksamhet: Hälsokällan Fyrbodal
Startar: måndag 5 september 2022
Datum för utbildningstillfällena: 5/9, 3/10, 17/10 och 7/11
Anmälan: Pernilla Forss, pernilla@halsokallanfyrbodal.se  tel 0522-440833
Pris: 10 000 kr plus omkostnader exkl. moms
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2022

Deltagare från verksamheter inom Fyrbodal har företräde, övriga i mån av plats.

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Gävle
Instruktörer: Britta Röcklinger
Verksamhet: Länsstyrelsen i Gävleborg
Startar: onsdag 7 september 2022
Datum för utbildningstillfällena: 7/9, 5/10, 19/10 och 9/11
Anmälan: Britta Röcklinger britta@rocklinger.com 0730-96 00 55
Pris: 10 000 kr exkl moms (mer info www.suderled.se)
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2022

Deltagare från verksamheter inom Gävleborg har företräde, övriga i mån av plats.

Gruppledarutbildning i ABC

Utbildningen är öppen för alla att söka till, deltagare tas emot i mån av plats. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff.

Plats: Eskilstuna
Instruktörer: Birgitta Lagerström Hillermo
Verksamhet: Eskilstuna kommun
Startar: 20 april
Datum för utbildningstillfällena: 20/4 4/5 18/5 1/6
Anmälan: Birgitta.hillermo@eskilstuna.se
Pris: 10 000kr
Sista anmälningsdag: 19 april

Gruppledarutbildning i Komet 3-11

Utbildningen är öppen för alla att söka till, deltagare tas emot i mån av plats. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff.

Plats: Stockholm
Instruktörer: Thérèse Fuchs & Veronica Söderman
Verksamhet: Fuchs Kommunikation och Calmly stöd & utbildning
Start: onsdag 7/9 2022, kl. 9.00-16.00
Datum för utbildningstillfällena: 7/9, 28/9, 12/10, 9/11, 23/11, 11/1 (2023)
Kontakt för anmälan: info@fuchskommunikation.se alternativt tel 070 872 67 00. Anmälan direkt: https://fuchskommunikation.se/
Pris: 18.000 kr exkl moms. I priset ingår gruppledarmanual samt för- och eftermiddagsfika.
Sista anmälningsdag: 17 augusti

Gruppledarutbildning i Komet 3-11

Utbildningen är öppen för alla att söka till, deltagare tas emot i mån av plats. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff.

Plats: Skara
Instruktörer: Frida Granath
Verksamhet: Skara kommun
Startar: Augusti
Datum för utbildningstillfällena:
Anmälan: frida.granath@skara.se
Pris: 10 000 exl moms. I priset ingår gruppledarmanual samt för- och eftermiddagsfika.
Sista anmälningsdag: 3/6-2022

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Utbildningen sker digitalt via Zoom
Instruktörer: Petra Löfgren och Tomas Olofsson
Verksamhet: Kovra Malmö AB
Startar: introduktion 220919
Datum för utbildningstillfällena: 220919, 221017, 221107, 221121, 221205
Anmälan: https://kovra.se/aktuella-akti...
Pris: 10.000:- ex. moms/ deltagare
Sista anmälningsdag: 220902

Vid frågor kontakta: info@kovra.se

Gruppledarutbildning i Komet 12-18

Plats: Stockholm
Instruktörer: Thérèse Fuchs & Veronica Söderman
Verksamhet: Calmly stöd & utbildning i samarbete med Fuchs kommunikation
Start: onsdag 14/9-2022, kl 9-16
Datum för utbildningstillfällena: 14/9, 19/10, 16/11, 7/12 kl 9-16 samt handledning 15/2-23 kl 13-16
Kontakt för anmälan: sodermanv@gmail.com alternativt Tel 073 987 67 89
Pris: 16 000 kr exkl moms. I priset ingår gruppledarmanual samt för- och eftermiddagsfika.
Sista anmälningsdag:  17 augusti

Gruppledarutbildning i Komet 3-11

Utbildningen är öppen för alla att söka till, deltagare tas emot i mån av plats. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff.

Plats: Halmstad
Instruktörer: Helen Olsson
Verksamhet: Socialförvaltningen Förebyggande enheten
Startar: 22 september 2022
Datum för utbildningstillfällena: 22 - 23 september och 6-7 oktober, 4 november 2022,  20 januari 2023
Anmälan: helene.olsson@halmstad.se mobil: 0708825954
Pris: 15 000 kr
Sista anmälningsdag: Måndagen den 12 september

Gruppledarutbildning i ABC

Plats: Digitalt
Instruktörer: Susanne Stålhammar och Carina Einarsson
Verksamhet: Susanne Stålhammar och Carina Einarsson
Startar: 18 oktober
Datum för utbildningstillfällena: 18/10, 1/11,15/11,29/11
Anmälan: Susanne.stalhammar@edu.boras.se
Pris: 10 000 kr exklusive moms
Sista anmälningsdag: Sista anmälningsdag 1 oktober

Anmälan är bindande men person kan bytas innan start, grupper om 6-12 deltagare