Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Tryggare barn

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten med orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Programmet utvecklades inom Stockholms stad 2013-2014 och är inspirerat av Komet. Insatsen används på en del enheter i Sverige och håller på att utvärderas i forskning (se nedan).

Tryggare barn erbjuds direkt när en orosanmälan kommer in. Insatsen börjar med ett par motiverande samtal och enskilda träffar med barnet/barnen. Sedan inleds behandlingen med föräldrarna, som består av sex träffar och övningar att göra hemma. Teman på träffarna kretsar kring samvaro, att ge uppmärksamhet, förebygga och välja bort konflikter och att kunna behålla lugnet.

När vårdnadshavarna genomfört de sex träffarna äger ett till möte med barnet/barnen rum och uppföljningsträffar med föräldrarna efter behov.


Pågående projekt

Just nu pågår ett forskningsprojekt om Tryggare barn för att undersöka vilka effekter programmet har. Insatsen har tidigare inte utvärderats i forskning.

I projektet erbjuds Tryggare barn föräldrar inom socialtjänsten som är anmälda för misstanke om våld eller kränkning mot barn. Tryggare barn kommer jämföras med sedvanlig handläggning och behandling (kontrollgrupp), alltså den hjälp familjerna annars hade fått. I studien utbildas ett antal behandlare som använder programmet i sitt arbete med familjerna de hjälper. Föräldrar, barn och behandlare svarar på frågor som gör att KI kan utvärdera effekterna av insatsen.