ki-logo.png#asset:16870

Förälder till tonåring?

Delta i en studie om föräldragrupper och onlinestöd

OBS! Anmälan är nu stängd

Alla familjer kan ibland känna att livet bjuder på utmaningar och frågor som skulle vara bra att kunna bolla med andra vuxna. Samtidigt finns det relativt få möjligheter för föräldrar till tonåringar att få stöd i föräldraskapet, jämfört med den uppsjö av stöd som riktar sig till föräldrar med yngre barn. Av den anledningen genomförs nu en studie där två former av stöd till föräldrar med tonåringar kommer att jämföras. Alla föräldrar med tonåringar hemma är välkomna att delta under förutsättning att:

  • Du bor tillsammans med åtminstone en tonåring (13-19 år).
  • Familjen inte har pågående kontakt (behandling eller utredning) inom BUP, socialtjänst, första linjens psykiatri, habilitering eller motsvarande verksamhet.
  • Du har tillgång till internet i din vardag.
  • Du inte lider av brister i hälsa eller förmåga att läsa/tala svenska som gör det svårt att kunna besvara enkäter och delta i föräldrastöd i grupp eller online.

Vad händer i projektet?

Projektoverblick.png#asset:49570

I projektet kommer som sagt två olika former av föräldrastöd att jämföras: ABC-tonår, där föräldrar träffas i grupp med ledare och Föräldrawebben, som är ett program online som föräldrar går igenom på egen hand, men med stöd av en ledare. Alla föräldrar som anmäler sig till projektet kommer att lottas till att antingen få delta i ABC-tonår, Föräldrawebben eller hamna på väntelista. Föräldrarna i väntelistan kan välja om de vill delta i ABC eller Föräldrawebben efter 6 månader. I listan nedan framgår när ABC-grupperna äger rum i respektive kommun. Föräldrawebben startar ungefär samtidigt som ABC-grupperna. OBS! Intresseanmälan är inte bindande - ungefär en månad innan ABC/Föräldrawebben startar i din kommun kommer vi att kontakta dig. Då får du ta ställning till om du fortfarande vill vara med i projektet och i så fall bekräfta din medverkan.


OBS! Anmälan är nu stängd