ki-logo.png#asset:16870

Förälder till tonåring?

Delta i en studie om föräldragrupper och onlinestöd

Alla familjer kan ibland känna att livet bjuder på utmaningar och frågor som skulle vara bra att kunna bolla med andra vuxna. Samtidigt finns det relativt få möjligheter för föräldrar till tonåringar att få stöd i föräldraskapet, jämfört med den uppsjö av stöd som riktar sig till föräldrar med yngre barn. Av den anledningen genomförs nu en studie där två former av stöd till föräldrar med tonåringar kommer att jämföras. Alla föräldrar med tonåringar hemma är välkomna att delta under förutsättning att:

  • Du bor tillsammans med åtminstone en tonåring (13-19 år).
  • Familjen inte har pågående kontakt (behandling eller utredning) inom BUP, socialtjänst, första linjens psykiatri, habilitering eller motsvarande verksamhet.
  • Du har tillgång till internet i din vardag.
  • Du inte lider av brister i hälsa eller förmåga att läsa/tala svenska som gör det svårt att kunna besvara enkäter och delta i föräldrastöd i grupp eller online.