Om oss

Alla föräldrastödsprogram som presenteras på den här sidan är utvecklade av Stockholms stad, som också äger rättigheterna till materialet. Genom ett avtal har Karolinska institutet rätt att utbilda instruktörer och sprida materialet till andra kommuner och organisationer inom ramen för pågående forskningsprojekt. Däremot ansvarar Stockholms stad själva för utbildning och spridning inom just Stockholms stad.

Hemsidan ipsykologi.se ägs av institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi på Karolinska Institutet. Sidan fungerar som ett verktyg för forskningsprojekt om insatser till föräldrar, både för er som arbetar professionellt med projekten och för er som är deltagare.

Ansvarig för sidan är Martin Forster.

Kontakt: info@ipsykologi.se