Forskning

Här finns information om studier av programmen som presenteras på den här webbplatsen. Sidan uppdateras i takt med att studier publiceras eller nya projekt inleds.

Forskning om Komet för föräldrar (3-11 år)

Studie 1 (Uppsats 2004). Drygt 30 familjer slumpades till Komet 3-11 eller till väntelista. Föräldrarna som deltog i Komet upplevde stora förbättringar i form av mindre konflikter och bråk med barnen jämfört med väntelistan. Föräldrarnas sätt att samspela med barnen förändrades också tydligt. Länk till uppsatsen...

Studie 2 (Publicerad studie 2010). Knappt 160 familjer slumpades till Komet 3-11, självstudier av Komet-materialet eller väntelista. Direkt efter insatsen hade mängden bråk och konflikter minskat stort i Komet-grupperna jämfört med väntelistan. Vid uppföljningen 10 månader senare fann man att dessa effekter höll i sig. Föräldrarna som hade arbetat självständigt med Komet-materialet upplevde också förbättringar, dock i något mindre omfattning än föräldrarna som deltog i grupp. Länk till studien...

Studie 3 (Publicerad studie 2016). Knappt 1000 familjer som slumpades till att delta i Komet 3-11, ett annat föräldrastödsprogram (De otroliga åren, COPE eller Connect) eller väntelista. Effekterna av dessa program utvärderades först efter 6 månader. Då fann man relativt stora positiva effekter för samtliga insatser jämfört med väntelistan. Det var ungefär samma resultat oavsett program, men något mindre förbättringar i Connect. Denna skillnad hade försvunnit när man följde upp effekterna efter två år. Då visade samtliga program samma effekt. Länk till studien...

Pågående projekt. Implementering och spridning av Komet/ABC. Klicka här för att läsa mer...

Forskning om Komet för föräldrar (12-18 år)

Jallings studie

Pågående projekt. Implementering och spridning av Komet/ABC. Klicka här för att läsa mer...

Forskning om iKomet

Enebrinks studie

Högströms uppföljning

Family check-up-studien

Pågående projekt 1. Implementering och spridning av iKomet. Klicka här för att läsa mer...

Pågående projekt 2. Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri. Klicka här för att läsa mer...

Pågående projekt 3. Tillämpning av iKomet för barn med ADHD-diagnos.

Forskning om ABC

Ulfsdotters studie

Pågående projekt 1. Implementering och spridning av iKomet. Klicka här för att läsa mer...

Pågående projekt 2. ABC för föräldrar som själva har ADHD. Klicka här för att läsa mer...

Forskning om Föräldrawebben

Submittad studie Enebrink

Pågående projekt. Föräldrawebben för en universell målgrupp. Klicka här för att läsa mer...

Forskning om Tryggare barn

Pågående projekt. Studie av hur Tryggare barn kan bidra till att hjälpa barn och föräldrar inom socialtjänsten. Klicka här för att läsa mer...

Forskning om Komet för lärare

Studie 1 (Publicerad studie 2011). Drygt 100 elever med utagerande problem och deras lärare deltog. Länk till studie...

Studie 2 (Rapport 2011). Systematiska fallstudier av ett antal elever vars lärare deltog i Komet. Länk till rapport...

Studie 3 (Avhandling 2012). Avhandling där studie 1 ovan ingår. I avhandlingen redovisas även en annan studie där...

Studie 4 (Uppsats 2005). Kort version av Komet för lärare. Länk till uppsats...

Forskning om Förstärkt Komet

Studie 1 (Uppsats 2006). Ett antal familjer som deltog i Förstärkt Komet jämfördes med familjer med motsvarande situation som deltog i en föräldrainsats inom barnpsykiatrin. Länk till uppsats...

Studie 2 (Rapport 2009). Familjer inom socialtjänsten. Länk till rapport...

Annan relevant forskning

Här kommer information och länkar till annan relevant forskning att finnas...