Forskning

Nedan finns länkar till forskning om ABC, Komet, iKomet och Tryggare barn som har publicerats. Det finns även andra studier som till exempel examensuppsatser och rapporter, men här har vi enbart valt att ta med studier som granskats och publicerats i vetenskapliga tidsskrifter.

Publicerad forskning om ABC

Publicerad forskning om Komet 3-11

Publicerad forskning om Komet 12-18

Publicerad forskning om internet-Komet

Publicerad forskning om Tryggare barn