Filmer för ABC och Komet

Om du är en förälder som deltar i föräldragrupp i ABC, Komet 3-11 år eller Komet 12-18 år har du möjlighet att titta på filmerna från gruppträffarna. Välj den grupp du deltar i nedan för att komma vidare. Lösenorden får du av din gruppledare.

Professionella som vill använda filmerna hittar lösenorden för respektive program under "Material för föräldragrupper" som ligger under sidorna med material.