Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Implementering och spridning av iKomet - anslut er till projektet

I formuläret nedan kan ni anmäla er till projektet. Vi återkommer sedan med mer information. Klicka här för att ladda ner ett schema över vad respektive kommun eller organisation behöver göra innan man är redo att använda iKomet, samt det arbete som krävs under tiden man arbetar aktivt med programmet. Kostnaden för att använda iKomet är 5000kr/år + engångskostnad för en 1-dagsutbildning av administratör (se nedan).


Administratörsutbildning

Verksamheter som ansluter sig till projektet kan använda iKomet med hur många föräldrar som helst och själva administrera föräldrar och iKomet-behandlare. Därför behöver minst en lokalt ansvarig administratör utbildas. Nästa administratörsutbildning arrangeras digitalt den 26 mars 2021 kl 9-16. Kostnaden för att delta är 1500 kr.

Vem som blir den lokala administratören väljer ni – det kan exempelvis vara någon som har en behandlande roll eller någon som arbetar med administration. På utbildningen lär sig hen att hantera de tekniska funktionerna i iKomet och att utbilda lokala webbehandlare under en halvdags utbildning.

Innan administratören kommer till kursen kommer hen få inloggning till programmet. Hen bör gå igenom hela programmet (som om man vore en förälder) innan utbildningsdagen.


Personuppgiftsbiträdesavtal

Enligt GDPR behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas då vi under studien kommer ha personuppgifter som tillhör er mottagning på vår server. I avtalet garanterar vi att behandla era personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi tillhandahåller avtal när ni har anslutit er till projektet.


Anmälan till projektet

För- och efternamn, mailadress och telefonnummer


Anmälan av administratör till utbildning 26e mars

För att använda iKomet behöver minst en lokalt ansvarig administratör utbildas.
Fyll i formuläret nedan om ni inte på annat sätt anmält en person till en administratörsutbildning på KI.

För- och efternamn, mobilnummer och e-post till den eller de personer ni vill anmäla till utbildningen.

Klicka här för att komma tillbaka till sidan med information om projektet.