Enkät till gruppledare i ABC och Komet

Denna enkät riktar sig till dig som är gruppledare i ABC, Komet 3-11 år, Komet 12-18 år och Förstärkt Komet. Frågorna handlar om din bakgrund och ditt arbete med ABC och/eller Komet. Vi på Karolinska institutet uppskattar dina svar väldigt mycket, de gör stor skillnad för studien!