Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri

I detta projekt jämförs effekter av internet-Komet med Komet i grupp när programmen erbjuds inom första linjens psykiatri. För gruppen som får iKomet ingår också tre individuella besök på mottagningen hos en behandlare. I tidigare utvärderingar av iKomet och Komet har programmen visats minska problem med bråk och konflikter ungefär lika mycket. Detta är dock det första forskningsprojekt där man jämför programmen i samma studie, istället för att utvärdera dem var för sig. Det ger säkrare svar på frågan om hur väl de står sig mot varandra.