Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri

I detta projekt jämförs effekter av internet-Komet med Komet i grupp när programmen erbjuds inom första linjens psykiatri. För gruppen som får iKomet ingår också tre individuella besök på mottagningen hos en behandlare. I tidigare utvärderingar av iKomet och Komet har programmen visats minska problem med bråk och konflikter ungefär lika mycket. Detta är dock det första forskningsprojekt där man jämför programmen i samma studie, istället för att utvärdera dem var för sig. Det ger säkrare svar på frågan om hur väl de står sig mot varandra.