Gruppledarutbildning i Komet och ABC

Direkt i anslutning till instruktörsutbildningen ska den blivande instruktören genomföra en egen gruppledarutbildning. Under gruppledarutbildningen sker handledning och certifiering på distans (via video/skype).

När ska gruppledarutbildningen genomföras?

Utbildningen måste påbörjas i anslutning till instruktörsutbildningen.

Hur omfattande är gruppledarutbildningen?

Utbildningen omfattar 4-5 heldagar utspridda över en termin (ABC), eller två terminer (Komet). Varje förmiddag på utbildningsdagarna ägnas åt föreläsning, medan eftermiddagarna ägnas åt handledning av de blivande gruppledarna.

Hur många deltagare ska det som minst/mest vara med på gruppledarutbildningen?

Det måste minst vara fyra deltagare på gruppledarutbildningen, för att det ska vara möjligt att genomföra övningar och föra diskussioner under föreläsningar och handledning. Det maximala antalet deltagare bestäms främst av handledningen, då handledningsgrupperna inte får vara större än åtta deltagare. Om en ensam instruktör genomför gruppledarutbildningen kan alltså som mest åtta personer delta. Om det blir fler än så krävs antingen att man anlitar fler instruktörer för handledningen, alternativt kan en och samma instruktör ha ytterligare handeldningsgrupper dagen eller dagarna efter varje utbildningsdag. Ett exempel: Om det är en ensam instruktör som håller i utbildningen kan denne ha första handledningsgruppen på eftermiddagen varje utbildningsdag. Dagen efter varje utbildningsdag kan instruktören sedan ha andra handledningsgruppen på förmiddagen och den tredje handledningsgruppen på eftermiddagen. I detta exempel kan alltså instruktören utbilda som mest 24 deltagare (8 i varje handledningsgrupp).

Vad innehåller gruppledarutbildningen?

På instruktörsutbildningen kommer förstås innehållet på gruppledarutbildningen att diskuteras grundligt. Det kommer också att finnas färdigt material (powerpoints) och vägledningar både för de föreläsningar och handledningspass som de blivande instruktörerna kommer att hålla när de utbildar sina gruppledare.