Anslutning till forskningsprojektet om ABC och Komet

I samverkan med Stockholms stad bedriver Karolinska institutet ett forskningsprojekt som handlar om att undersöka effekterna av ABC och Komet när det sprids i Sverige. De verksamheter som deltar i forskningsprojektet får stöd av Karolinska för att implementera programmen, vilket sammanfattas i nedanstående punkter. För att ha möjlighet att finansiera projektet betalar alla deltagande verksamheter en årlig avgift på 2500 kr.


  • - Tillgång till digitalt material (manualer, filmer, guider etc)
  • - Uppdateringar av material och andra nyheter
  • - Möjlighet att beställa material till föräldragrupper från vårt tryckeri
  • - Tillgång till kvalitetssäkringssystemet (dvs. föräldraenkäter online och lokal statistik)
  • - Möjlighet för instruktörer att delta på den årliga instruktörsdagen på KI (utan kostnad).
  • - Möjlighet att delta på den årliga samordnardagen på KI (utan kostnad).
Namn på er enhet, kommun, stadsdel (för de större kommunerna, ffa Malmö och Göteborg) eller organisation som arbetar med ABC eller Komet. Om ni är osäkra på vad ni ska fylla i här får ni gärna höra av er till info@ipsykologi.se med en beskrivning av er verksamhet.
Ange också organisationsnummmer.

Era medarbetare

Ladda ner denna Excellmall och ange namn och e-post till samtliga gruppledare/instruktörer/samordnare som arbetar hos er. Om dessa inte på detta vis kopplas till en verksamhet som betalar avgiften kommer de inom kort förlora åtkomst till iPsykologi.se. Fyll i uppgifterna i samma kolumner som exemplet i mallen. Ladda sedan upp den ifyllda filen nedan.

Konto till tryckeriet

De enheter som betalar kommunavgiften har möjlighet att anmäla en/flera kontaktpersoner/samordnare som får konton till tryckeriet. Tanken är inte att alla gruppledare ska få ett konto, utan att kontaktpersonen/samordnaren bistår gruppledare i kommunen/organisationen med material.

Ange För- och efternamn, mailadress och telefonnummer.

Fakturaadress för materialbeställning

Det är väldigt viktigt att fakturaadressen blir rätt. Vårt tryckeri har tidigare upplevt stora svårigheter eftersom många fakturaadresser har blivit fel. Detta orsakar mycket extraarbete för dem och omfaktureringskostnader. Det är viktigt att du dubbelkollar att hela adressen är korrekt, inklusive ordningen på raderna. Ett vanligt fel är också att adressen till arbetsplatsen anges, snarare än kommunens/organisationens faktiska fakturaadress. I en typisk fakturaadress står kommunens/organisationens namn först - sedan följer enhet/avdelning etc.

Vi skulle därför vilja be er att:
1. Dubbelkolla med någon ekonomiansvarig vilken den korrekta fakturaadressen är.
2. Skriva den korrekta fakturaadressen i rutan nedan.
3. I fakturaadresser ingår ofta en referens (kan vara en kod med siffror/bokstäver, men kan också vara ett namn). Denna behöver inte finnas med i fakturaadressen som du skickar till oss. Däremot ska den alltid anges när material beställs på tryckeriets hemsida. Den som beställer material hos er måste därför dubbelkolla med ekonomiansvarig vilken referens som ska anges.

Skriv adressen precis som den ska stå på ett brev, inklusive den korrekta ordningen på raderna.