Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

iKomet-logga.jpg#asset:17125


iKomet har utvecklats av Stockholms stad och Karolinska institutet som en internetbaserad version av Komet 3-11 år. Programmet sträcker sig över 10 veckor. Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen. Just nu pågår två studier av iKomet.Pågående projekt 1: Implementering och spridning av iKomet

I detta projekt undersöks det hur iKomet fungerar när programmet implementeras i olika reguljära verksamheter. Kommuner och organisationer kan ansluta sig till projektet och därmed använda iKomet som en del av sitt reguljära utbud.

Pågående projekt 2. Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri

I detta projekt jämförs effekter av internet-Komet med Komet i grupp när programmen erbjuds inom första linjens psykiatri. För gruppen som får iKomet ingår också tre individuella besök på mottagningen hos en behandlare. I tidigare utvärderingar av iKomet och Komet har programmen visats minska problem med bråk och konflikter ungefär lika mycket. Detta är dock det första forskningsprojekt där man jämför programmen i samma studie, istället för att utvärdera dem var för sig. Det ger säkrare svar på frågan om hur väl de står sig mot varandra.