Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

iKomet

iKomet har utvecklats av Stockholms stad och Karolinska institutet som en internetbaserad version av Komet 3-11 år med färre avsnitt (7 istället för 11) och ökat fokus på positivt föräldraskap, kommunikation och positiv förstärkning. Föräldrarna har under alla 10 veckor tillgång till avsnitten över internet. Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa föräldrar använda behandlingen i vardagen.Pågående projekt 1: Implementering och spridning av iKomet

Syftet med detta projekt är att undersöka hur iKomet fungerar när programmet implementeras i olika reguljära verksamheter. Effekter på barnens symtom och föräldrarnas förhållningssätt kommer utvärderas. Kommuner och organisationer kan ansluta sig till projektet till en kostnad av 5000kr/år + en engångskostnad (ca 2000kr) för en 1-dagsutbildning av en lokalt ansvarig administratör. Därefter kan kommunen/organisationen använda iKomet som en del av sitt reguljära utbud med hur många föräldrar som helst och själva administrera och lägga in web-behandlare.

Kommuner som redan är anslutna till projektet hittar information och material genom att klicka på knappen nedan. Inloggning krävs för att komma in. Ni som vill anmäla er till projektet klickar på knappen "Anslut er till projektet".

Pågående projekt 2. Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri

I detta projekt jämförs iKomet med Komet i grupp inom första linjen. För gruppen som får iKomet ingår också tre individuella besök på mottagningen hos en behandlare. I tidigare utvärderingar av iKomet och Komet har programmen visats minska problem med bråk och konflikter ungefär lika mycket. Detta är dock det första forskningsprojekt där man jämför programmen i samma studie, istället för att utvärdera dem var för sig. Det ger säkrare svar på frågan om hur väl de står sig mot varandra.