Tryggare barn

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap. Till skillnad från Komet och ABC är programmet individuellt, ej i gruppformat. Fokus är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och att förebygga risksituationer för våld och kränkande behandling. Programmet riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten som har fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.

Karolinska institutet bedriver forskning om Tryggare barn, men utbildar inte behandlare i programmet. Utbildning erbjuds för närvarande av Magelungen (länk). Magelungen har också gjort en film som presenterar Tryggare barn, som du kan se här.

Jobbar du med Tryggare barn och vill komma åt material? Klicka här.