Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Tryggare barn

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap där fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar. Programmet riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten som har fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Klicka här för mer information om insatsen.

Vill du höra mer om Tryggare barn? Klicka nedan för information om föreläsningar och seminarier.

Ny studie! Vill ni vara med?

Det finns en stor brist på forskning på vad som hjälper familjer där våld mot barn förekommer. Denna brist hoppas vi minska med en ny studie av Tryggare barn, som KI nu har beviljats forskningsmedel för att genomföra. Det blir Sveriges första randomiserade kontrollerade studie (RCT) för målgruppen. I studien utvärderas effekter av insatsen genom att föräldrar slumpas till antingen sedvanlig handläggning/insatser (den hjälp familjerna annars hade fått) eller sedvanlig handläggning plus Tryggare barn. Projektet planeras starta hösten 2019.

Hör Martin Forster berätta i filmen nedan...

Om studien i media

P1, 5 februari 2019. En förälder delar med sig av sina erfarenheter av Tryggare barn och Martin Forster berättar om studien. För att lyssna, klicka här (2:30) eller här (7:04).

KI erbjuder nu mottagningar att delta i studien. Välkomna med att göra en intresseanmälan för mer information‬!

Pågående projekt

2018-2019 utvärderas Tryggare barn för första gången i ett forskningsprojekt. Studien utgör en förstudie till den randomiserade studien nämnd ovan. Även i detta projekt jämförs Tryggare barn med sedvanlig handläggning och behandling av familjer. Föräldrar, barn och behandlare besvarar frågor. För närvarande pågår studien fortfarande och resultaten är ännu inte publicerade.