Gruppledarutbildningar

Klicka nedan för att hitta en annonserad gruppledarutbildning i ABC eller Komet. Notera att det inte är Karolinska institutet som arrangerar dessa utbildningar, utan certifierade instruktörer inom kommuner och andra privata verksamheter. Däremot erbjuder Karolinska institutet instruktörsutbildning inom ramen för forskningen om ABC och Komet. Den vänder sig till redan utbildade gruppledare.

Kort om utbildningarna

Utbildningen till gruppledare omfattar 4-5 dagar utspridda över en termin (ABC), eller två terminer (Komet).

Instruktörsutbildningarna omfattar 4 heldagar på plats, en uppföljningsdag på distans, samt individuell handledning. Instruktörsutbildningen har tre parallella spår: Komet 3-11 år, Komet 12-18 år och ABC 3-12 år. Deltagarna som går utbildningen väljer ett av spåren och blir instruktör i just det programmet.

För ABC tonår arrangerar KI ännu ingen instruktörsutbildning. Det finns än så länge enbart gruppledarutbildningar som arrangeras av PLUS i Stockholms stad.

Är du instruktör och vill annonsera en utbildning?

Klicka på knappen nedan.

Finns det utbildningar i Tryggare barn, Föräldrawebben, ABC-tonår och ABC 0-2 år?

För närvarande utbildar Karolinska enbart instruktörer i ABC 3-12 år, Komet 3-11 år och Komet 12-18 år. Utbildning i Tryggare Barn sköts av Stockholms stad inom Stockholm och Akademi Magelungen utanför Stockholm. Övriga program är fortfarande under utveckling eller utvärdering. Om det faller väl ut hoppas vi kunna erbjuda instruktörsutbildningar i fler program framöver.

Kontakta instruktörer direkt

Om du inte hittar någon gruppledarutbildning i ditt område som passar går det också att kontakta instruktörer direkt, för att undersöka om de har möjlighet att erbjuda utbildning utöver det som annonseras på denna sida. Klicka på knappen nedan för att hitta en instruktör som finns när dig.