Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Uppföljning av gruppledarutbildning

Detta formulär fyller du i när utbildningen är helt avslutad (dvs. när de gruppledare som uppfyllt kraven har blivit certifierade).

Ange För- och efternamn samt skälet för var och en av deltagarna som inte blev certifierad (se nedan). Om alla blev godkända, skriv "Alla godkända".