Nationell samordning av ABC & Komet

Sedan 2016 har KI och PLUS i Stockholms stad en överenskommelse som gör det möjligt för alla kommuner och regioner att använda programmen. En förutsättning för att kunna göra detta är forskningsprojektet vi driver på KI där vi utbildar lokala instruktörer och undersöker om kvalitén bibehålls när programmen sprids på det sättet. För att upprätthålla detta projekt behöver varje verksamhet som använder programmen betala en avgift för tillgång till webbresurser och uppdaterat material – den så kallade "kommunavgiften".


Samordningsmodell av ABC och Komet

Hösten 2019 lanserades en ny modell för lokal och nationell samordning av ABC och Komet.

  • En årlig nationell samordnardag. Sen starten av projektet har alla utbildade instruktörer bjudits in till en årlig nätverksträff (instruktörsdag). Det kommer vi att fortsätta med, eftersom instruktörerna spelar en självklar roll i spridningen av programmen. Men för att alla kommuner och organisationer som i dag arbetar med programmen också ska få möjlighet till påfyllning av kunskap och att nätverka anordnar vi nu även en årlig nationell samordnardag. Denna dag äger rum på Karolinska institutet (f.n. digitalt pga covid-19) och omfattar föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Alla aktiva verksamheter får skicka en representant till denna dag, som kan vara instruktör, gruppledare eller samordnare. Det viktiga är att personen arbetar aktivt med programmen i kommunen/organisationen. I mån av plats kan ytterligare intresserade personer delta på samordnardagen.
  • Tydligare roll för lokal samordnare. Redan nu har många kommuner lokala samordnare för ABC och Komet, men inte alla. Dessutom varierar samordnarens roll mycket. I vissa kommuner är det en administratör som kanske bara ser till att beställa material till föräldragrupperna. I andra kommuner är det någon som arbetar aktivt med förankring av programmen i verksamheter och politiken, med informationsspridning, lokala nätverksträffar och så vidare. Vår erfarenhet är att ett framgångsrikt arbete med föräldrastöd många gånger kräver en samordnare av det senare slaget. Vi kommer därför att ta fram material där vi tydliggör vad en lokal samordnare kan/bör göra, samt på olika sätt försöka uppmuntra kommunerna att arbeta så (t ex på den nationella samordnardagen).
  • Jämnare fördelning av kostnader/avgifter. Innan 2019 var det som sagt kommuner med utbildade instruktörer som finansierade administrationen och forskningsprojektet om ABC och Komet. De betalade en årlig avgift per instruktör på 2500 kr + moms. Det innebar dels att det bara var några kommuner som stod för hela finansieringen, dels att kommuner som utbildat flera instruktörer fått betala extra mycket. Dessutom hade vi nått en punkt där de avgifter som togs in inte räckte till längre, eftersom administrationsbördan hade ökat i takt med att projektet har växt. Därför har instruktörsavgiften ersatts med en ”kommunavgift”. Istället för att betala per instruktör betalar nu varje kommun, stadsdel (för de större kommunerna, ffa Malmö och Göteborg) eller organisation som arbetar med ABC eller Komet 2500 kr exl moms per år. Vi vill på så vis hitta ett mellanting mellan dagens system (instruktörsavgifter) och det ”gamla” systemet (innan studien startade), då det utgick en årlig kostnad per gruppledare. Avgiften debiteras vanligtvis under våren och löpande för kommuner som tillkommer under kalenderåret.

 

Vad får man för pengarna?

Varje kommun eller organisation som betalar den årliga avgiften får:

  • Tillgång till digitalt material (manualer, filmer, guider etc)
  • Uppdateringar av material och andra nyheter (t ex nytt vägledningsmaterial)
  • Möjlighet att beställa material till föräldragrupper från vårt tryckeri
  • Tillgång till kvalitetssäkringssystemet (dvs. föräldraenkäter online och den nya statistiksidan här på iPsykologi)
  • Möjlighet att skicka ev. instruktörer till den årliga instruktörsdagen på KI (utan kostnad).
  • Möjlighet att delta på den årliga samordnardagen på KI (utan kostnad).


Vi hoppas att den nya modellen för samordning av ABC och Komet blir en positiv förändring som kan ge ny energi i arbetet med programmen!