Beställning av material från tryckeriet

Här fyller du som är instruktör eller samordnare i uppgifter för att få inloggning till tryckeriet där du kan beställa material.


OBS: Vi får ofta in kontobeställningar från användare som redan har konton, så prova gärna att återställa lösenordet för att se om du redan har ett konto innan du skickar in den här beställningen.


Frågor och svar om tryckeriet hittar ni här. Kom ihåg att ni behöver anmäla er att betala licensavgift innan ni beställer ett konto till tryckeriet.

Instruktörer är de som utbildar gruppledare. Gruppledare är ni som håller föräldragrupper.
För att få ett konto till tryckeriet behöver du vara samordnare.

Fakturaadress


Det är väldigt viktigt att fakturaadressen blir rätt. Vårt tryckeri har tidigare upplevt stora svårigheter eftersom många fakturaadresser har blivit fel. Detta orsakar mycket extraarbete för dem och omfaktureringskostnader. Det är viktigt att du dubbelkollar att hela adressen är korrekt, inklusive ordningen på raderna. Ett vanligt fel är också att adressen till arbetsplatsen anges, snarare än kommunens/organisationens faktiska fakturaadress. I en typisk fakturaadress står kommunens/organisationens namn först - sedan följer enhet/avdelning etc.

Vi skulle därför vilja be dig att:

1. Dubbelkolla med någon ekonomiansvarig vilken den korrekta fakturaadressen är.

2. Skriva den korrekta fakturaadressen i rutan nedan.

3. I fakturaadresser ingår ofta en referens (kan vara en kod med siffror/bokstäver, men kan också vara ett namn). Denna behöver inte finnas med i fakturaadressen som du skickar till oss. Däremot ska den alltid anges när material beställs på tryckeriets hemsida. Den som beställer material hos er måste därför dubbelkolla med ekonomiansvarig vilken referens som ska anges.

Skriv adressen precis som den ska stå på ett brev, inklusive den korrekta ordningen på raderna.