Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Bli gruppledare i Förstärkt Komet

Krav för att kunna gå gruppledarutbildning i Förstärkt Komet

Certifierad gruppledare i vanliga Komet 3-11 samt erfarenhet av individuellt familjearbete (t ex inom socialtjänst eller BUP).

Omfattning av utbildning

Två heldagar med föreläsningar/diskussioner. Första dagen introducerar arbetsmodellen och extramaterialet. Andra föreläsningen äger rum ca 2-3 månader senare - dvs. när deltagarna har hunnit arbeta med någon/några familjer. Den dagen omfattar mycket uppföljande diskussioner.

Mellan de två heldagarna ska instruktörerna erbjuda tre tillfällen med handledning i mindre grupp (max 4 deltagare) á 2 timmar.

Gå en gruppledarutbildning

Kontakta någon av de utbildade instruktörerna i Förstärkt Komet (länk nedan) och hör om de har någon utbildning på gång som det går att anmäla sig till.

Bli instruktör i Förstärkt Komet

Instruktörer är de som utbildar gruppledare. Gruppledare är de som arbetar direkt med föräldrarna. KI arrangerar utbildningar av instruktörer. Det är inte säkert när nästa instruktörsutbildning blir, eventuellt våren 2020 i samband med instruktörutbildningen i ABC och Komet, om intresset är tillräckligt högt.

Krav för att kunna gå instruktörsutbildningen

Certifierad instruktör i vanliga 3-11 samt gedigen erfarenhet av individuellt familjearbete (t ex inom socialtjänst eller BUP mellanvård).

Omfattning av utbildning

En heldags utbildning samt en halvdags uppföljning efter ca 2 månader.