Information om Komet

Komet är ett föräldrastödsprogram som finns i två versioner, antingen för föräldrar till barn i åldrarna 3-11 år eller till ungdomar som är 12-18 år gamla. Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. Programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sin barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationer, något som har en väldigt stark påverkan på barn under tiden de bor hemma.


KOMET_logga.png#asset:3423

Utvärderingar av programmen

Komet för barn 3-11 år visar på positiva effekter i forskning. I en studie jämfördes Komet i grupp, självstudier av Komet-materialet och att stå på väntelista. För båda Komet-grupperna minskade bråk och konflikter mycket efter programmet och förbättringen fortsatte månaderna efteråt. De som fick Komet i grupp förbättrades mest. Programmet har också utvärderats i en nationell studie där man jämförde fyra föräldrastödsprogram. Nästan 1000 föräldrar deltog i studien. Man såg att programmet ledde till mindre problem för föräldrar och barn och bättre mående. Effekterna fanns kvar vid en uppföljning två år senare. Klicka här för att läsa mer

Komet för ungdomar 12-18 år har utvärderats i en studie. Programmet jämfördes med ett annat föräldrastödsprogram och väntelista. I studien visade programmen samma effekter som att stå på väntelista, förutom att för de grupper som deltagit i en insats ökade risken för droganvändning. Något som dock kan bero på slump eller fel i mätningen. Komet för ungdomar innehåller många evidensbaserade komponenter, precis som programmet för yngre barn som har visats ge mycket goda effekter. Klicka här för att läsa mer om forskningen.

Programmets innehåll

I Komet träffas föräldrar i grupp en gång i veckan tillsammans med två utbildade gruppledare. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar. Vi utgår mycket från vardagsexempel under Komet-träffarna. Föräldrarna får förslag och övningar att försöka använda sig av i vardagen mellan gångerna. Komet för barn 3-11 år innehåller elva träffar och programmet för 12-18 åringar 8 träffar och en uppföljande återträff.