Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Implementering och spridning av iKomet

Syftet med detta projekt är att undersöka hur iKomet fungerar när programmet implementeras i olika reguljära verksamheter. Kommuner, organisationer och företag kan ansluta sig till studien (5000kr/år + en engångskostnad på 1500kr för en 1-dagsutbildning av administratör) och därmed använda iKomet som en del av sitt reguljära utbud. Innan och efter föräldrar deltar i iKomet svarar de på frågor som syftar till att utvärdera barnens symtom och föräldrarnas förhållningssätt. Klicka här för att ladda ner en PDF med information om studien.

Hur iKomet erbjuds i studien

iKomet är en internetbaserad version av Komet som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 till 11 år. Kursen består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5h att gå igenom per gång. Totalt arbetar man med iKomet under 10 veckor. Rekommendationen är att föräldern under programmets gång får stöd från en webbehandlare som utbildas av den lokala administratören (se nedan). I studien ställs det inga krav på behandlarens bakgrund men dessa bör ha tidigare erfarenhet av att ge råd till föräldrar om samspel och konflikter. Behandlarstödet kan erbjudas både via textmeddelanden (t ex en respons per vecka från behandlaren) och/eller på fysiska möten (t ex tre möten utspridda över förälderns arbete med programmet). På mötena går man igenom och problemlöser kring förälderns arbete med iKomet, både på internet och med de hemuppgifter som ingår. Klicka här för en tidsplan som visar när de fysiska mötena förslagsvis kan äga rum. Kontakta oss om ni vill använda iKomet på något annat sätt än enligt ovan.

Kommande utbildningar av administratörer

Nästa utbildning sker den 28 april. Klicka här för anmälan.