Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från oss används.

Rutiner för mätning

I studien besvarar föräldrar och gruppledare frågorna nämnda nedan. Svaren är nödvändiga för att kunna bedriva det pågående forskningsprojektet. Det är tack vare studien som KI har möjlighet att förvalta Komet och ABC och därmed erbjuda landets kommuner att använda sig av programmen. Svaren på frågorna är därför väldigt viktiga! Dessutom används svaren för den statistik som presenteras här på iPsykologiStort TACK för arbetet ni lägger ner och att ni bidrar till viktig forskning som hjälper många familjer!

Undrar ni varför enkäterna är viktiga eller vilken nytta de gör? Klicka på knappen nedan för att höra Martin Forster berätta om betydelsen av projektet.

Enkäter i samband med föräldragrupper

Bilden sammanfattar vilka enkäter föräldrar och gruppledare ska besvara för forskningen i samband med en föräldragrupp:

bild-matning-foraldrar-gruppledare.jpeg#asset:10984Föräldrarna

Besvarar en forskningsenkät före respektive efter föräldragruppen. Frågorna är av stor betydelse för forskningen. Utan dem vet vi inte hur föräldragrupperna fungerar, och utan svaren på frågorna skulle inte KI ha möjlighet att förvalta programmen så att alla Sveriges kommuner kan använda sig av Komet och ABC. Vi vill därför betona hur otroligt uppskattade och viktiga era ansträngningar och den tid ni lägger ner på dessa enkäter är. Det är jätteviktigt att få in svaren både före och efter gruppen. De är lika viktiga oavsett om föräldrarna hoppade av gruppen som om de fullföljde den, och lika viktiga oavsett om de tyckte att gruppen gav dem något eller ej.


Hur kan man arbeta för att öka svarsfrekvens och närvaro på träffarna?

Det är viktigt att få till en rutin för när frågorna ska besvaras. Helst ska detta ske på första och sista träffen (träff 4 i ABC) men om föräldrarna inte närvarar vid första tillfället kan det ske senare. Föräldrarna kan också fylla i enkäterna hemma om de inte närvarar.

Exempel: Botkyrkas rutiner

Botkyrka är en kommun som har hittat ett system med tydliga rutiner, där de bland annat använder sig av en tydlig checklista. Såhär ser deras rutiner ut:

  • Samordnarna delar ut en checklista inför varje termin till de gruppledare som ska hålla i grupp. Klicka här för att ladda ner listan (kan modifieras efter behov och användas av andra kommuner).
  • De nämner KIs mätningar på nätverksträffar/handledningsträffar för kommunens gruppledare. Dessa äger rum 1 gång per termin vilket gör att det tas upp regelbundet, oavsett om gruppledarna i rummet håller i grupp eller inte just den terminen. På dessa träffar passar de även på att visa KIs statistik/resultat. Det i sig blir en morot då gruppledarna vill bidra till att kunna se effekterna på lokal nivå.
  • I samband med träff 4 påminner samordnarna om forskningsenkäten. Då passar de på att nämna att gruppledarna kan smsa och påminna föräldrarna om att KI:s mätning ska göras och att det är bra om de tar med sig telefon, dator eller liknande. De erbjuder föräldrarna att fylla i på papper om det underlättar för dem.
  • Utöver rutiner för mätning kan det behövas arbete för att minska avhopp från gruppen, något de jobbar aktivt med genom checklistan, där bland annat påminnelser är viktiga. De ringer alltid till föräldrarna inför träff 1 och sms:ar inför träff 2. Om de inte får respons på sms så ringer de i mån av tid.

visa-karlek1000px.jpg#asset:9630


Gruppledarna

Ej forskning (valfritt): annonsering för föräldragrupp
Innan gruppen kan gruppledare annonsera för sina föräldragrupper på iPsykologi.

Forskningsenkät (jätteviktig!): Uppföljning av föräldragrupp
Denna enkät fyller gruppledarna i efter avslutad föräldragrupp. Frågorna berör närvaro och hemuppgifter.


Enkäter i samband med gruppledarutbildningar

Bilden sammanfattar vilka enkäter föräldrar och gruppledare ska besvara för forskningen i samband med en föräldragrupp:

bild-matning-instruktorer-gruppledare.jpeg#asset:10985

Gruppledarna

Forskningsenkät (jätteviktig!): Utvärdering av gruppledarutbildning
Gruppledarna besvarar frågor efter avslutad gruppledarutbildning. Även gruppledare som utbildades innan studien påbörjades besvarar frågorna, och man får då försöka minnas så gott det går hur man upplevde gruppledarutbildningen. Om du har gått flera utbildningar får du besvara enkäten igen (en enkät för varje utbildning). Instruktörer! Påminn gruppledarna om enkäten i samband med utbildningen.


Instruktörer

Ej forskning (men nödvändig): Registering av gruppledarutbildning

Innan gruppledarutbildningens start behöver instruktörer fylla i en enkät där man registrerar utbildningen och deltagarna. Formuläret är viktigt för att vi ska kunna ge deltagarna åtkomst till iPsykologi.

Ej forskning (men nödvändig): Uppföljning av gruppledarutbildning

Efter gruppledarutbildningen fyller instruktörer i en enkät där man rapporterar om vilka som blev certifierade.

pappa-barn-dansar.jpg#asset:9631