Komet & ABC 3-12 år

Alla föräldrastödsprogram som presenteras på den här sidan är utvecklade av Stockholms stad, som också äger rättigheterna till materialet. Genom ett avtal har Karolinska institutet rätt att utbilda instruktörer och sprida materialet till andra kommuner och organisationer, inom ramen för pågående forskningsprojekt. Däremot ansvarar Stockholms stad själva för utbildning och spridning inom just Stockholms stad.

Detta projekt handlar om att utvärdera hur föräldrastödsprogrammen Komet 3-11 år, Komet 12-18 år och ABC 3-12 år fungerar när de sprids i Sverige (Nationella implementeringsprojektet). I studien undersöker vi om programmen fungerar olika bra beroende på en rad olika faktorer, till exempel hur gruppledarna har utbildats, vilken slags verksamhet som håller i programmen, och vilka föräldrar som deltar. ABC finns även i en version för små barn (0-2 år) och för tonåringar (13-18 år), men dessa versioner är fortfarande under utveckling.

Vad är Komet och ABC?

Komet och ABC är föräldrastödsprogram som har utvecklats av Stockholms stad och som därefter har spridits till många kommuner i landet. Komet riktar sig till familjer där föräldrar och barn bråkar mer än vanligt med varandra, medan ABC riktar sig till alla familjer. I båda programmen träffas föräldrar i grupp med två gruppledare. Innehållet i Komet och ABC påminner om varandra och illustreras i pyramiden nedan, där det också framgår att tyngdpunkten ligger på att stärka relation och utveckla positiv kommunikation. Det är en förutsättning för att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Både ABC och Komet har utvärderats i flera publicerade studier. Klicka här för att läsa mer om forskningen.

Innehåll ABC & Komet

Är du förälder och vill delta i Komet eller ABC?

Om du är förälder som vill delta i Komet eller ABC får du vända dig till din kommun. Om du är boende i Stockholms stad hittar du information på den här sidan. På länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter till övriga kommuner som erbjuder Komet och ABC.

Vill er verksamhet ansluta sig till projektet?

Om er verksamhet vill utbilda instruktörer och gruppledare och få tillgång till materialet kan ni ansluta er till projektet genom att betala en licensavgift. Klicka på knappen nedan för att göra en anmälan.