kometabchorizont.png#asset:83


Våren 2017 startade ett forskningsprojekt som handlar om att sprida föräldrastödsprogrammen Komet och ABC i Sverige (Nationella implementeringsprojektet). Projektet går i korthet ut på att undersöka hur man kan vidmakthålla och stärka kvalitén i programmen.

Information till föräldrar

Här finns information till föräldrar om programmen.

Läs mer

Utbildning av instruktörer och gruppledare

Här finns information om var du kan vända dig om du vill utbilda dig till instruktör eller gruppledare.

Läs mer

För professionella

Här finns information och material för dig som leder föräldragrupper eller utbildar ledare i vårt projekt.

Läs mer

Statistik

Här finns återkommande rapporter med statistik för kvalitetssäkring.

Läs mer

Enkäter

Enkäter gruppledare och instruktörer besvarar i samband med gruppledarutbildningar och föräldragrupper hittas här.

Läs mer

Vanliga frågor

Här finns en lista över vanliga frågor.

Läs mer